koszty filmu reklamowego

Koszty filmu reklamowego - jakie czynniki na końcowa cenę wpływają.

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Mając określoną wizję co do oczekiwań związanych z produkcją filmu reklamowego lub innego gatunku filmu, opierając się na wytycznych sprecyzowanych w trakcie wstępnej rozmowy można skalkulować i zaoferować cały projekt.